21 Years of business

To us at MVL a 21-year business anniversary is not just a milestone. It is a proud moment in our history. Mia Hamm said: “Celebrate what you have accomplished, but raise the bar a little bit higher each time you succeed“. These words inspire us every day to give our best.

There are two factors of short-term insurance without which companies such as MVL cannot function effectively, namely faithful, loyal clients and innovative insurers. This is what keeps us focused and on course.  In a rapidly changing world, we have to stay intact with our clients’ needs, and identify possible risks well in advance.  Thank you to all our clients for trusting us with your assets.

It is all team or all nothing.” These words of Lance Armstrong perhaps explain the team effort of MVL best.  We constantly work together as a team to ensure that our clients receive only the very best service.

The joy of living, giving and expressing gratitude is the result of this momentous occasion. Join us in celebrating 21 years with MVL!

Take a moment to view the amazing video that CrazyAboutLife did for MVL

21 Jaar in die bedryf

Vir MVL is ‘n 21-jaar besigheidsherdenking nie net ‘n mylpaal nie.  Dit is ‘n trotse oomblik in ons geskiedenis. MIa Hamm het gesê: “Vier gerus dit wat jy bereik het, maar stel telkens wanneer jy sukses behaal ‘n hoër doelwit. “ Hierdie woorde inspireer ons elke dag om ons beste te gee.

Daar is twee faktore van korttermynversekering wat die sukses van ‘n besigheid soos MVL bepaal, en ons gefokus en op koers hou, naamlik getroue, lojale kliënte en innoverende versekeraars. In ‘n veranderende wêreld moet daar tred gehou word met behoeftes en risikos wat ons voordurend uitdaag. Dankie vir elke kliënt wat ons vertrou met hulle bates.

Dit is spanwerk, of niks.” Hierdie woorde van Lance Armstrong som die spanpoging by MVL die beste op. Ons werk hard as ‘n span om te verseker dat ons kliënte net die beste diens kry wat hulle verdien.

Die vreugde van lewe, gee en waardering uitspreek is die resultaat van hierdie groot oomblik.  Kom vier saam met MVL 21 wonderlike jare!