HONDA: HERROEPING VAN SRS-LUGSAKPOMPE

Honda Motor Suidelike Afrika het hul veldtog vir die herroeping van bestuurders- en/of passasierslugsakpompe wat deur Takata verskaf is, uitgebrei. Ná omvattende toetse en ontleding het Takata vasgestel dat sommige van hul lugsakpompe uitermatige interne druk kan veroorsaak as die lugsak tydens ‘n trefslag ontplooi word. Dit kan tot gevolg hê dat die lugsakhouer kan bars. Indien dit gebeur, is daar ‘n moontlikheid dat stukke van die houer die passasierskajuit kan binnedring en die insittendes kan beseer. Tot op hede is geen voorvalle weens gebrekkige lugsakke in die Suid-Afrikaanse mark aangemeld nie. Let asseblief daarop dat daar geen risiko bestaan dat die bestuurders- of passasierslugsak in u motor onbedoeld sal ontplooi nie en die enigste bekommernis is slegs oor voorvalle waar die voertuig betrokke is by ‘n trefslag wat voldoende is om die lugsakke te laat ontplooi. Omdat dit ‘n baie belangrike kwessie is, moet Honda seker maak dat hul rekords korrek is. Besoek asseblief hul webwerf www. honda.co.za, klik op “Takata Airbag Recall”, tik die voertuig se 17-syfer VIN-nommer in en bevestig/wysig kontakbesonderhede. Honda se herroepingsentrum sal u daarna skakel, of u kan hul oproepsentrum by 0800 466 321 skakel of ‘n e-pos met u VINnommer na recall@honda.co.za stuur.

Die lugsakpomp(e) sal KOSTELOOS vervang word in voertuie wat geraak word, maar die volgende Bepalings en Voorwaardes is van toepassing:Ná ‘n visuele ondersoek word die voertuie se SRS (Supplementary Restrain System) geag in ‘n “goeie werkende toestand” te wees. Dit sluit in, maar word nie beperk nie tot, alle lugsakke, bedrading, sensors en beheereenhede in die voertuie. Die voertuie se SRS-bedrading is nog in die oorspronklike/fabriekstoestand. Met ander woorde, die SRS-stelselbedrading is nie
beskadig, verander of herstel nie. Indien enige van die komponente van die SRS-stelsel, soos lugsakke, bedrading, sensors, skakelaars en beheereenhede ontbreek, of gebrekkig, verander of voorheen herstel is, kan die lugsakpompe nie vervang word nie aangesien Honda nie vir die integriteit van die SRS-stelsel aanspreeklik sal wees nie.

Watter voertuie word geraak?

Die meeste Honda-voertuie wat vanaf 2001 tot 2014 geregistreer is, word deur die herroeping van die Takata-lugsakpomp geraak. Afhangende van die VIN kan die voorste bestuurders- en passasierslugsakpompe geraak word en moet die pompe vervang word.

Waarom moet polishouers hul Honda-lugsakpomp laat vervang as dit geraak
word?

Kyk asseblief na die volgende video op YouTube vir ‘n volledige verduideliking:

Let wel: Hierdie video is nie vir sensitiewe kykers geskik nie en kykerdiskresie word aanbeveel.

Sal ‘n ander Takata lugsakpomp in die voertuig geïnstalleer word?
Nee, Honda gebruik nie meer enige pompe wat deur Takata vervaardig is nie.

Sal die voertuie se lugsakke vanself ontplooi of ophou werk?
Nee, u voertuig se lugsak(ke) sal nie “vanself ontplooi” nie en dit sal ook nie as gevolg van hierdie herroeping “ophou werk” tydens ‘n
ongeluk nie. Die bekommernis is dat indien die lugsak(ke) ontplooi tydens ‘n *ongeluk wat ontplooiing van die lugsak vereis, die kliënt beseer kan word weens die barsing van die Takata-lugsakhouer.

*ongeluk wat ontplooiing van die lugsak vereis
Nie alle ongelukke vereis dat die bestuurders- en/of passasierslugsak(ke) ontplooi nie. Die toestande wat in ag geneem word vir die ontplooiing van die lugsak(ke) is baie tegnies en talle faktore word deur die voertuig se SRS-beheereenheid in aanmerking geneem voordat die lugsakke ontplooi sal word.

Article courtesy of Santam.