POPI TOESTEMING

Indien U eerder die vorm in Engels virkies soek, klik hier.

Die Openbare Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) vereis dat ons u inlig oor hoe ons u persoonlike inligting wat ons van u verkry, gebruik, openbaar en vernietig. Ons is daartoe verbind om u privaatheid te beskerm en sal verseker dat u persoonlike inligting deursigtig, veilig en volgens toepaslike wetgewing gebruik word.
Volle Name(Required)
Adres(Required)

 

Die ondergetekende gee hiermee toestemming dat:

1.       My persoonlike inligting kan versamel, verwerk, opgeneem, gebruik word en moet beskerm word tydens die lewering van finansiële dienste deur MVL MAKELAARS FSP no: 15561 (hierna die FSP genoem). Dit sluit my toestemming in om oor grense (wolkgebaseerd) te beweeg vir bewaringsdoeleindes.

2.       Die FSP kan ook my persoonlike inligting byvoeg, met inligting wat van ander produkverskaffers en derde partye ontvang word om 'n meer omvattende en toepaslike diens aan my te bied.

3.       Die FSP kan my persoonlike inligting verifieer, deel en openbaar aan hulle produkverskaffers en derdepartye wie se dienste of produkte gebruik word om finansiële dienste voldoende aan my te lewer.

4.       Die FSP kan ook my persoonlike inligting insamel en verwerk vir die FSP se eie bemarkingsdoeleindes om te verseker dat die FSP se produkte en dienste voldoende en toepaslik bly.

5.      Volgens die wet is die FSP verplig om inligting oor u te bekom en te verwerk vir die doeleindes van die uitvoering van “Customer Due Diligence” (CDD), wat verbeterde ondersoeke insluit. Die doel van CDD is om die risiko te bepaal dat u besig kan wees met geldwassery en/of terreurfinansieringsaktiwiteite. Ons moet inligting oor u bekom en verwerk ten opsigte van die volgende:

·         U identiteit en die person van wie u voorgee om te verteenwoordig, insluitend u status as ‘n prominente person soos omskryf in die wet.

·         U woonplek en/of registrasie van u besigheid.

·         U status soos gedefefinieer aan die hand van afdelings 26A (d.w.s. of u ‘n persoon is waarteen Finansiële sanksies ingestel is) en artikel 28A (dit wil sê of u ‘n persoon is ten opsigte waarvan daar absoluut verbode is om sake te doen).

·         Die aard en eienaarskap/beheerstruktuur van u besigheid; en

·         Die aard van ons produkte en Dienste, hoe dit verband hou met u vereistes en hoe u dit gebruik.

·          

6.       Ek gee ook toestemming dat die bogenoemde onderskrywings-, krediet- of kredietinligting op enige gedeelde databasis bewaar word en met versekeraars en/of ander instellings gedeel word vir onderskrywingsdoeleindes en/of om die voorval van bedrog te verminder, ongeag die kansellasie van my polis of deur die FSP.

Ek verstaan en gee verder toestemming dat:

1.       Ek die reg het om toegang te verkry tot my persoonlike inligting wat die FSP versamel.

2.       Ek die reg het om die FSP te vra om my persoonlike inligting op redelike gronde op te dateer, reg te stel of te verwyder.

3.       Indien ek daarteen beswaar het dat die FSP my persoonlike inligting verwerk, mag die FSP nie meer my persoonlike inligting binne redelike perke verwerk nie, tensy om 'n transaksie of uitstaande besigheid af te sluit.

4.       Indien ek my toestemming om my persoonlike inligting te verwerk, wil terugtrek, moet ek dit skriftelik doen, gerig aan die FSP-inligtingsbeampte.

5.       Indien ek my toestemming aan die FSP vir die verwerking van my persoonlike inligting terugtrek, verstaan ek dat die FSP steeds onder ander wetgewing verplig is om die inligting vir vyf jaar te bewaar na die beëindiging van die verhouding tussen die FSP en myself.

6.       Die FSP kan my inligting openbaar indien hulle 'n plig of die reg het om dit bekend te maak ingevolge toepaslike wetgewing of waar dit kragtens enige ander wet nodig mag wees

MM slash DD slash YYYY
Toesteming(Required)