Elektroniese Toerusting

Geen besigheid is deesdae sonder rekenaars of elektroniese items nie. Verskeie elektroniese items wat onder andere laptops, printers en rekenaars  kan insluit word onder hierdie afdeling verseker. Die twee belangrikste risiko’s is weerlig skade asook inbraak van items.

Hoe onlangs het jy ‘n rekenaar op jou polis bygevoeg?

Word die volgende vrae gevra as jy die byvoeging doen?

1.Ouderdom van die rekenaar?

 Antwoord: 0-7 jaar ouderdom moet nuut vir oud verseker word “new replacement value.” Ouer as 7 jaar moet dit teen markwaarde verseker word.

2. Op watter perseel is die rekenaar? (met ander woorde adres gebonde?)

Antwoord: Sodat ons die kliënt herinner die afdeling is adres gebonde. Ons noteer dat ‘n laptop of ipad nie perseel gebonde is nie.

3. Lig jou Makelaar vir jou uit dat kragstuwing en weerlig skade uitgesluit is as daar nie ‘n volledige “power surge protector” geinstalleer is nie? Al dan nie sal daar ‘n verhoogde bybetaling wees.

4.  Sagteware moet apart gespesifiseer word bv. Jou programme wat jy wel moet koop na ‘n verlies.

5.  Heropstel van data moet apart gespesifiseer word. Bv.Dit is die kostes aangegaan om data of programmatuur wat verlore geraak het te vervang. Data is die inligting wat jy in ‘n rekenar invoer en die program dan gebruik om die data te verwerk. Geen dekking vir aankoop van nuwe programme hier nie.

6. Het u geweet onversoenbaarheid dekking is ‘n uitbreiding wat spesifiek apart gekoop moet word. “Incompatibility cover” is dekking vir wanneer  ‘n rekenaar ouer is en die komponente wat vervang word te nuut is en die twee nie met mekaar praat. ‘n Addisionele bedrag is dan beskikbaar vir die vervanging van komponente.

7. Daar is ook awery op die elektroniese afdeling. Met ander woorde as ons item nie reg verseker nie kan ons benadeel word en sal die skikkings bedrag minder wees as waarvoor jy verseker het.

8. ‘n Belangrike uitsluiting  “wear and tear”.

9. Diefstal uit ‘n voertuig moet gepaard gaan met kragdadig en gewelddadige in en uitbreek. Die item moet ook in ‘n geslote kompartement versteek wees en oornag moet voertuig in ‘n geslote gebou wees.