GASVEILIGHEID TUIS

DIS WAT KLIËNTE MOET WEET

Die meeste Suid-Afrikaanse verbruikers gaan steeds hul beurtkragtye na en die gebruik van gastoestelle het oor die afgelope paar maande heelwat toegeneem. Of jy dit tans oorweeg om ‘n gasstoof te koop of reeds ‘n gasverwarmer aangeskaf het om die winterkoue af te weer, daar is verskeie veiligheidsoorwegings wat jy in ag moet neem wanneer jy jou gastoestelle laat installeer.

Hoewel dit veilig is om gas te gebruik as dit ooreenkomstig regulasies geïnstalleer is, is ontploffing en brand die mees algemene gevare wat daarmee verband hou. Wat die installasie van gas betref, is daar verskeie riglyne wat in ag geneem moet word. Die volgende top drie wenke aangaande installasie verskyn onder gasinstallasieregulasies in die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde (SANS)-handleiding:

• Gasbottels mag nie minder as 1 meter sywaarts van deure of venster geïnstalleer word nie.

• Alle koperpype wat deur ‘n muur loop, moet van hulse voorsien word.

• Jou gasinstallasie moet vergesel word van ‘n voldoeningsertifikaat vir gastoestelle.

Santam se onderskrywingspan het ook die volgende advies oor gasveiligheid vir huiseienaars:

Gastoestelle/-stelsels moet ooreenkomstig SABS-vereistes (SANS087) geïnstalleer word.

Wanneer ‘n eiendom waar ‘n gastoestel geïnstalleer is, verkoop word, moet ‘n voldoeningsertifikaat vir die gasstelsel verkry en aan die koper voorsien word.

• Slegs gasbottels wat minder as 19kg gas bevat, mag binne-in ‘n gebou geberg word.

• Wanneer gasstowe gebruik word, moet seker gemaak word dat daar voldoende ventilasie is, die gasvlam moenie te hoog

oopgedraai word nie en daar moet seker gemaak word dat die gas ná gebruik behoorlik afgeskakel word.

Redes om by Santam te verseker

Santam is Suid-Afrika se grootste korttermynversekeraar en verseker risiko’s van meer as R4 triljoen. Oor die afgelope vyf jaar het Santam R101 miljard in bruto eise uitbetaal. Ons bied ook die volgende dekking en voordele:

• Omvattende dekking vir jou huisinhoud in geval van brand- of waterskade

• Standaardbybetaling vir voertuie en geboue

• Ses gratis SOS-dienste aan alle Persoonlike Lyne-kliënte.

Article courtesy of Santam